SAVAGE FAMILY REGATTA

1991- Scott

1992- Scott

1993- Rick

1994- Scott

1995- Scott

1996-Scott

1997- A.J.

1998-Tim

1999- Scott

2000- A.J.

2001- A.J.

2002- Scott

2003- Scott

2004- Doug

2005- Scott

2006- Scott

2007- Scott

2008-A.J.

2009- Tim

2010- Scott

2011- A.J.

2012- Scott

2013- Tim

2014- Doug

2015- Tim

2016- Michael

2017-  Scott

2018- Scott

2019- Scott 

2020- Scott

2021- Doug

2022- Lucy

2023- Michael

2024- 

2025- 

2026-

2027- 

2028-

2029- 

2030- 

Champions of the Empire